BSV Nieuws

Archief Nieuws

BSV in de Media

Competitie/Wedstrijd

nieuwsbrief shooter image

 Periodieke nieuwsbrief:

                   Oktober 2014

Beste schutters,

Afgelopen maanden zijn er weer enkele ontwikkelingen binnen onze schietvereniging geweest. Wat betreft de leden: vader Philippe DeLansay en zoon Leon hebben afscheid genomen. Philippe omdat hij, ondanks de status van rustend lid, zijn werkzaamheden niet met verenigingsactiviteiten kan combineren. Leon vanwege sterk verminderde motivatie. Zij komen bij gelegenheid nog eens langs om de persoonlijke spulletjes op te halen en gedag te zeggen.

Veel onder jullie hebben al kennis gemaakt met de twee nieuwe leden: senior Jan Klessens en junior Harm Sleddens.

Fritz Krüger had (heeft) drie junioren onder zijn hoede genomen naar uitwedstrijden, Swalmen en Bemmel. Daar had hij het bij de eerste wedstrijd al erg druk mee. De schoten bij de junioren kwamen totaal anders af als op de eigen verenigings- schietstand. Dus moest er ineens op een vreemde baan bij drie juniorschutters “geklikt” worden! Een kwestie van wedstrijdervaring natuurlijk omdat we bij de BSV nogal verwend zijn met het licht……….

Een leermoment voor de seniorleden: als de junioren gezellig uitrukken moeten er zeker enkele ervaren senioren mee om hen bij te staan. Gelukkig heeft Bernd Pas zich bereid verklaard om bij de eerstvolgende wedstrijd in Swalmen assistentie te verlenen.

Een andere ontwikkeling: junior Harm Sleddens heeft de FWB 601 van Mark Geerets over gekocht. Harm is redelijk fors van postuur en een juniorgeweer lag hem minder als een seniorgeweer.

Fer Tholen heeft via EGun een FWB 603 junior weten te bemachtigen! Een prima wapen dat schiet als een scheermes. We hebben grote verwachtingen van onze junior groep!

Op de laatste bestuursvergadering is naar voren gekomen dat er nog geen nieuw bestuurslid is dat eventueel de functie van penningmeester kan overnemen van Mark Geerets. Fritz Krüger heeft zich bereid verklaard om voor een jaar deze taak op zich te nemen. Mark zal op de eerstvolgende ALV (medio januari 2015) nog de cijfers van 2014 en 2015 komen toelichten.

 

Omdat de junioren, zolang zij de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, niet met hun luchtwapen over straat mogen gaan laten zij hun wapens in de wapenkluis van de BSV. Omdat deze nogal vol begon te raken is het kluisinterieur aangepast. Er kunnen nu vijf tot zes wapens in opgeborgen worden. Voorzichtigheid met het in- en uit de kluis zetten blijft geboden! De richtmiddelen zijn er gevoelig voor stoten of wringen.

kluis 1

Let bij het sluiten van de kluis op weerstand als je de deur sluit!

Op de ALV van 2015 zal de nieuwe clubkampioen bekend gemaakt worden. Het regelement is als volgt:

Clubkampioenschap nieuwe format

clubkampioenschap 

 

  1. Van alle leden met het vereiste minimum van 10 schietbeurten wordt eind november het trainings- gemiddelde bepaald. Dit wordt niet aan de schutters bekend gemaakt
  2. een “kampioenschaps-schietbeurt “ doen.
  3. De schutter dient voor aanvang aan te geven dat hij/zij die avond de kampioens-schietbeurt maakt volgens geldende postcompetitie regels. 40 schoten, LG 1 per kaart LP 2 per kaart. Op vooraf geregistreerde kaarten.
  4. De schutter die zijn jaargemiddelde procentueel het meest verbetert (of het best benadert) wordt kampioen.
    Op deze manier hebben zowel beginnende als ervaren schutters gelijke kansen om kampioen te worden.

Let dus op dat u voor het einde van 2014 een serie clubkampioenschap hebt geschoten!

Elektriciteits kabel:

De netvoedingskabel t.b.v. het schijventransport wordt ook aangepakt. Omdat er steeds dubbele aders in de stekkers aangesloten zijn willen deze nogal eens los raken. In totaal komen er nu per stekker zes aders in en uit.

Het plan is om aan de achterkant van de schietmeubeltjes wandcontactdozen te plaatsen. Daarmee kunnen de meubeltjes dan aan elkaar doorgelusd worden.

Omdat de wandcontactdoos aan de wand waar nu de kabel in wordt gestoken geen randaarde heeft is dat niet echt optimaal. Zeker omdat de masjientjes van het schijventransport van metaal zijn.

Na dat dit bij Jan Antonis van de postduivenvereniging was aangekaart heeft hij stante pede een wandcontactdoos aan de buitenzijde van de bar aangebracht. Deze is afgetakt van de geaarde contactdoos van de koffiezetter.

electra 1

Weer eens prima gewerkt door Jan!

Archief nieuws

Log in voor leden

Go to top
@BSV de Snor (2018)