BSV Nieuws

Archief Nieuws

BSV in de Media

Competitie/Wedstrijd


nieuwsbrief shooter imagePeriodieke nieuwsbrief:

         December2015

 

 

Vrienden schutters,

December 2015:

Voor het einde van dit jaar nog even bijpraten.

In de maand december vallen enkele feestdagen. Sommigen gaan er een week, of twee weken, tussen uit, anderen blijven lekker thuis bij de kachel.

Uw bestuur heeft overwogen om in de schoolvakantie, kerstvakantie 2015, in de weken 52 en 53 de schietstand te sluiten. We hebben tot een compromis besloten: in de kerstvakantie weken 52 en 53 blijft de schietstand van de BSV op woensdagen geopend. Op de maandagen van die weken is de tent niet open.

Club kampioenschappen 2015:

Zoals u weet worden er elk jaar club kampioenschappen verschoten. De bedoeling hier achter is dat een lid die zich in het afgelopen jaar het beste heeft verbeterd met de schietresultaten in het zonnetje wordt gezet. Daarvoor heeft de BSV een wisseltrofee aangeschaft.

U heeft nog de gehele maand december 2015 tot de beschikking om uw persoonlijke ronde voor de club kampioenschappen te schieten.

Wel even van tevoren bij de wedstrijdleider aangeven!

Wie wil er nu niet het hele jaar zo een mooie beker op de kast hebben staan?

Weetje: als een schutter de wisselbeker drie keer achter elkaar, opeenvolgende jaren, wint mag die hem houden……….

Data:

Begin januari 2016 heeft uw bestuur het jaarlijkse overleg met het bestuur van onze huurbaas de postduiven vereniging “De Telegraaf”. Als er iemand nog een onderwerp heeft wat ter sprake ingebracht moet worden?

Einde januari 2016 heeft de BSV de algemene ledenvergadering 2015. Daar krijgt u nog een uitnodiging en agenda van vanuit het secretariaat.

Gemeentelijk initiatief:

De datum is bekend: woensdagmiddag 24 februari!

Vanuit een gemeentelijk project is combifunctionaris Harm Tielemans bezig een oriëntatiemiddag te organiseren voor de oudere basisschool jeugd, de groepen 7 en 8. De bedoeling is dat zij op een woensdag na schooltijd binnen kunnen lopen bij vier minder bekende sportverenigingen: het Jorisgilde, de tafeltennisvereniging, de handboogvereniging en de Bergeijkse schietvereniging “De Snor”.

Ze krijgen een “strippenkaart”, een stempelkaart en kunnen zich individueel of in kleine groepjes vrij van en naar de sportverenigingen bewegen. Aldaar kunnen ze kennismaken met de vier verschillende takken van sport.

De woensdagmiddag is niet voor iedereen, ook niet binnen de BSV, een geschikt moment om aanwezig te zijn. Maar we hopen dat er zoveel mogelijk schutters aanwezig kunnen en willen zijn om de vereniging en de sport te promoten.

Bij de KNSA ligt een reservering voor de BSV een zestal geweren.

We hopen dan ook dat als er op een woensdagmiddag in februari 2016 een beroep op jullie wordt gedaan dat er een zes of zeven leden aanwezig zullen zijn om de jeugd op te vangen, te begeleiden en wat te vertellen over onze tak van sport.

Met de TTV is al afgesproken dat hun locatie als buffer kan dienen als er teveel kinderen ineens tegelijk bij de BSV op de stoep staan.

Rest het bestuur u aangename en fijne feestdagen toe te wensen.kerst

Namens het bestuur,

Erik Rörik

Archief nieuws

Log in voor leden

Go to top
@BSV de Snor (2018)