BSV Nieuws

Archief Nieuws

BSV in de Media

Competitie/Wedstrijd


nieuwsbrief shooter imagePeriodieke nieuwsbrief:

         November 2015

November 2015

 

Vrienden schutters,

Luchtkwaliteit

clip image003

Alle leden van de BSV weten dat in het Cardijnhuis de luchtkwaliteit regelmatig te wensen overlaat. De factoren die meespelen zijn het roken door leden van de postduivenvereniging, de

ammoniaklucht van de duivenuitwerpselen en de muffe lucht die in de gordijnen en oude vloerbedekking zit.

Het bestuur van de postduivenvereniging is reeds aangesproken op het roken in het lokaal. Men heeft het ter kennisname overgenomen maar stelt dat meerdere leden van de PV uit gewoonte aan de bar roken. De leden van de Telegraaf zijn niet van zins om daar structureel verandering in te brengen.

De lucht van de uitwerpselen van de duiven en de muffe lucht in het lokaal zijn we als bestuur van de BSV van zins aan te pakken. Eén is dat op meerdere trainingsavonden de plafondventilator aan staat.

Daarnaast zijn er publicaties en onderzoeken gaande m.b.t. mogelijke loodvervuiling in de lucht op schietbanen. Vooralsnog betrof de publicatie een vuurbaan in tilburg uit de krant Trouw. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2573438/1996/06/27/Niet-eten-op-de-schietbaan.dhtml

Vanwege voor vermelde redenen is besloten om een luchtreiniger aan de schaffen. Heeft dit het te verwachten effect is het plan een tweede aan te kopen omdat de ruimte dat volgens de berekeningen aan capaciteit vraagt.

We hopen daarmee de oude rook- en ammoniaklucht en mogelijke loodverontreiniging in de lucht de baas te kunnen.

Gemeentelijk initiatief:

Vanuit een gemeentelijk project is combifunctionaris Harm Tielemans bezig een oriëntatiemiddag te organiseren voor de oudere basisschool jeugd, de groepen

clip image005 7 en 8. De bedoeling is dat zij op een woensdag na schooltijd binnen kunnen lopen bij vier minder bekende sportverenigingen: het Jorisgilde, de tafeltennisvereniging, de handboogvereniging en de Bergeijkse schietvereniging “De Snor”.

Ze krijgen een “strippenkaart”, een stempelkaart en kunnen zich individueel of in kleine groepjes vrij van en naar de sportverenigingen bewegen. Aldaar kunnen ze kennismaken met de vier verschillende takken van sport.

De woensdagmiddag is niet voor iedereen, ook niet binnen de BSV, een geschikt moment om aanwezig te zijn.

Sommigen moeten dan werken en anderen zijn elders met een verplichting bezig. Maar………..voor de jeugd is dit na schooltijd en de middagboterham een uitgelezen kans om eens bij de clubs binnen te lopen. Voor de clubs is dit een uitgelezen moment om te proberen jeugd, en daardoor de ouders en/of verzorgers en familie, kennis te laten maken met de sportverenigingen.

Bij de KNSA is al een optie neergelegd om een zestal geweren te lenen.

We hopen dan ook dat als er op een woensdagmiddag in februari 2016 een beroep op jullie wordt gedaan dat er een zes of zeven leden aanwezig zullen zijn om de jeugd op te vangen, te begeleiden en wat te vertellen over onze tak van sport.

U hoort nog van ons.

Met de TTV is al afgesproken dat hun locatie als buffer kan dienen als er teveel kinderen ineens tegelijk bij de BSV op de stoep staan.

Bergeijk Active :

clip image007 Vanuit de gemeente Bergeijk is maandagavond 2 november een avond georganiseerd voor sportverenigingen, ouderenbonden en buurtverenigingen. Het thema was: “Hoe krijgen en houden we de niet actieve burger in beweging?”. Welke kansen biedt dat voor verenigingen? Wie zijn de doelgroepen? Met wie kunnen verenigingen een samenwerking aan gaan? Welke voordelen biedt dat voor de vereniging?

Uw bestuursleden Jos Pots en ondergetekende hebben deze avond, op uitnodiging van de gemeentelijke afdeling, bezocht.

Activiteiten:

De junioren hebben aan een ronde jeugdcompetitie meegedaan. Leuke resultaten en een prima wedstrijdervaring!

De PC loopt inmiddels alweer zeven rondes. Op LP blijkt dat de twee pistoolschutters nog een weg te gaan hebben. Jos Pots heeft in de tussentijd een kolf aanpassing gedaan. Daar wordt wel een puntje of tien verbetering van verwacht……….

Ook hebben we twee schutters op LG op een eerste plaats staan, Ad Loos en Fritz Krüger!

Nog één ronde te gaan.

Feestdagen:

De feestdagen in december vallen gunstig voor sportverenigingen en het bedrijfsleven. Kerstmis, 25 en 26 december 2015, valt op vrijdag en zaterdag. Oud- en nieuwjaar, 31 december 2015 en 1 januari 2016, vallen op donderdag en vrijdag.

Voor de BSV betekent dit dat we geen trainingsavonden hoeven af te gelasten. We kunnen op de maandagen en woensdagen gewoon geopend blijven.

Mocht er onverhoopt een belemmering zijn zult u op tijd op de hoogte gehouden worden.

Namens het bestuur,

clip image009 Erik Rörik

Archief nieuws

Log in voor leden

Go to top
@BSV de Snor (2018)